kanvas_inne_7223
Betha Thorsen Kanvas-barnehage barnehage skole
BethaThorsen_inne_047_Gundersen

Foreldremøte for nye foreldre

Vi har foreldremøte i juni for alle nye foreldre som skal begynne på høsten. Datoen blir annonsert her på hjemmesiden og i MyKid-portalen. Alle nye foreldre har en oppstartsamtale med kontaktpersonen den første uken barnet går hos oss. Vanlige foreldremøter holdes teamvis 2 ganger i året. En kveld hver høst og vår. Tilbud om foreldresamtaler er hvert semester og ellers ved behov.

Vi tilbyr også foreldrekurs med ulike tema omkring «Barn og foreldre, sammen i en hektisk hverdag» hvert år og det er et tilbud til de som har lyst til å få nye tanker og refleksjoner omkring sin egen foreldrerolle.

TEMAER VIL VÆRE;

  • FORELDREROLLEN I DAG
  • VERDIBASERT OPPDRAGELSE
  • GRENSESETTING OG ANERKJENNELSE
  • SELVFØLELSE OG SELVTILLIT
  • JENTER OG GUTTER
  • TRYGT FORELDRELEDERSKAP